Works

Fountain

Kamigori Pocket Park

Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo Prefecture

Contact

Click here to e-mail us

+81-72-438-4044

Monument Factory Hokkai
Hokkai Iron Works Co., Ltd.
Rinkai base & Lab,
Hokkai Iron Works Co., Ltd.
Mon.-Fri.: 9:00-17:00
(except national holidays and Sundays)